toplu sms

 T.C. Kimlik No ile SMS API Dokümantasyonları

 T.C. Kimlik No İle SMS API

Kullanım Şekli Kullanım Şekli
Login Login
Get Originators getOriginators
Send SMS sendSMS
Send Concat sendConcat
Hata Kodları Hata Kodları
Raporlama Raporlama
Örnek Kod Örnek Kod
Sürüm Notları Sürüm Notları
Uyarılar Uyarılar

 

 ANASAYFA

  Bu belge, sms gönderim hizmetimizi kullanmak isteyen yazılım geliştiricilerin, sistemimize entegre olmalarını sağlayacak T.C. Kimlik No ile SMS ara yüzlerinin nasıl kullanılacağını açıklamak için hazırlanmıştır.