toplu sms

 Toplu SMS API Dokümantasyoları

Dispatch SMS API

Genel Bilgiler
Kullanım Şekli Kullanım Şekli
Hata Kodları Hata Kodları
Sürüm Notları Sürüm Notları
Dispatch SMS API Giriş Fonksiyonları
Login Login()
login Ex loginEx()
getOriginators() getOriginators()
4 Haneli Paylaşımlı Parametre Ekleme - Mesaj Okuma/Silme - Cevap Mesajı İşlemleri
addSharedNumParameter() addSharedNumParameter()
deleteSharedNumParameter() deleteSharedNumParameter()
updateSharedNumParameter() updateSharedNumParameter()
getSharedNumParameter() getSharedNumParameter()
readSharedNumMsgsByParameter() readSharedNumMsgsByParameter()
deleteSharedNumMsgs() deleteSharedNumMsgs()
addSharedNumRespMsgByParameter() addSharedNumRespMsgByParameter()
getSharedNumResponseMsgs() getSharedNumResponseMsgs()
deleteResponseMessageById() deleteResponseMessageById()
getResponseMessageById() getResponseMessageById()
getResponseMessages() getResponseMessages()
4 Haneli Paylaşımsız Mesaj Okuma/Silme - Cevap Mesajı İşlemleri
readUnsharedNumMsgs() readUnsharedNumMsgs()
deleteUnsharedNumMsgs() deleteUnsharedNumMsgs()
addUnsharedNumRespMsg() addUnsharedNumRespMsg()
getUnsharedNumResponseMsgs() getUnsharedNumResponseMsgs()
getResponseMessageById() getResponseMessageById()
getResponseMessages() getResponseMessages()
deleteResponseMessageById() deleteResponseMessageById()
10 Haneli Paylaşımsız Numaralar - Mesaj Okuma/Silme - Cevap Mesajı İşlemleri
readUnsharedTenDigitNumMsgs() readUnsharedTenDigitNumMsgs()
deleteUnsharedTenDigitNumMsgs() deleteUnsharedTenDigitNumMsgs()
addUnsharedTenDigitNumRespMsg() addUnsharedTenDigitNumRespMsg()
getUnsharedTenDigitNumResponseMsgs() getUnsharedTenDigitNumResponseMsgs()
getResponseMessageById() getResponseMessageById()
getResponseMessages() getResponseMessages()
deleteResponseMessageById() deleteResponseMessageById()
getUnsharedTenDigitNumbers() getUnsharedTenDigitNumbers()

 

 ANASAYFA

Dispatch SMS Sistemi, alt yapımızda tanımlı olan 4 Haneli (4458, 4459 gibi) ve 10 haneli numaralara (5331234567 gibi) GSM kullanıcıları tarafından gönderilen SMS'lerin yönetilmesini sağlar.

4 Haneli ve 10 Haneli servis numaralarına kayıt olan bir Hermes SMS Sistemi kullanıcısı 4 haneli servisi paylaşımsız ve paylaşımlı olarak, 10 haneli servisi paylaşımsız olarak Dispatch SMS Sistemini kullanabilir. Kayıt olduğu servis numarasına tanımlanmış parametrelere göre gönderilen SMS'leri görebilir.

Örnek olarak; 5331234567 numaralı bir GSM kullanıcısı 4458'e "Test deneme mesajı" yolladığında, bu SMS "Test" parametresi tanımlanmış Hermes Kullanıcısı için veritabanına kayıt edilir. Daha sonra Dispatch SMS API ile Hermes kullanıcısı bu SMS leri yönetebilir. Hermes Dispatch SMS Kullanıcısı isterse yollanan SMS lere Geri Dönüş Mesajı tanımlayabilir. Böylece GSM kullanıcısı 4458'e SMS yolladıktan sonra "Mesajınız alınmıştır" gibi bir SMS alabilir.

Dispatch SMS API programcılar için bir SOAP Web Servis üzerinden ilgili fonksiyonları sağlar. Temel olarak:

  • Sisteme login olmak,
  • Parametre yönetimi; parametre ekleme isteği yapmak, parametre silmek
  • Paylaşımlı ve Paylaşımsız numaraların durumlarını sorgulamak
  • Tanımlı alfanümerikleri listeletmek
  • Parametreye bağlı olarak Geri Dönüş Mesajları tanımlamak, silmek
işlemlerini yapar.