toplu sms

 Toplu SMS API Dokümantasyoları

 COM API 2.0

SMS Makinesi DLL SMS Makinesi DLL
Kullanım Şekli Kullanım Şekli
Kullanıcı Bilgileri Kontrolü Kullanıcı Bilgileri Kontrolü
SMS Gönderimi SMS Gönderimi
Raporlama Raporlama
Hata Kodları Hata Kodları
Sürüm Notları Sürüm Notları
Uyarılar Uyarılar

 

 ANASAYFA

Bu belge, toplu mesaj (SMS) gönderim hizmetimizi kullanmak isteyen yazılım geliştiricilerin, kullanmakta oldukları yazılım geliştirme ortamlarıyla Hermes'in sunduğu SMS Makinesi hizmetlerini entegre edebilmelerini sağlayan COM API çözümümüzün nasıl kullanılacağını açıklamak için hazırlanmıştır.